Hilti TE 2000 AVR

Vekt: 14,5 kg

Slagkraft: 35 J

Effekt: 2100 W

Feste: TE-S

Ren meisel

Makita HR3541FC

Vekt: 5,6 kg

Slagkraft: 6,3 J

Effekt: 850 W

Max bor betong: 35 mm

Feste: SDS-Max

Kombihammer

Makita HR4511C

Vekt: 9 kg

Slagkraft: 13 J

Effekt: 1.350 W

Max bor betong: 45 mm

Feste: SDS-Max

Kombihammer

Makita HR5212C

Vekt: 12,2 kg

Slagkraft: 19,1 J

Effekt: 1.500 W

Max bor betong: 52 mm

Feste: SDS-Max

Kombihammer

Wacker EH25/230

Vekt: 25 kg

Slagkraft: 70 J

Effekt: 2.500 W

Feste: 28 x 160

Ren meisel

Wacker EH100/230

Vekt: 32 kg

Slagkraft: 100 J

Effekt: 3.360 W

Feste: 28 x 160

Ren meisel

Haryson Tiger bor

Vekt: 28 kg

Luftforbruk: 2,9 m3/min

Feste: 22 x 108 mm

Ren bor

Rock Craker med matte

Markedsledende innenfor stein- og bergsprekking

Vi har lang erfaring med Power Tools sine hovedprodukter, Rock Cracker.

Bergsprekking basert på pyroteknikk er lovregulert og kan ikke brukes fritt av alle.


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-15-844/KAPITTEL_11#%C2%A799

§ 99.Krav til den som skal utføre steinsprekking

(1) Den som skal utføre steinsprekking skal ha sertifikat som bergsprenger og kunne dokumentere opplæring i sikker bruk av produktet.

(2) Den som har egen jord- og skogbrukseiendom kan likevel utføre steinsprekking på egen jord- og skogbrukseiendom.

(3) Utstyr for steinsprekking skal benyttes i henhold til bruksanvisning.

(4) Berget skal dekkes på tilfredsstillende måte. Områder hvor det er fare for utkast av stein eller annet materiale skal sperres av for uvedkommende. Etter bruk skal eventuelle gjenstående patroner identifiseres og fjernes. Inntil gjenstående patroner er fjernet skal området være bevoktet.


Effektiv sprekking av stein og berg

Lite eller ingen rystelser – mekanisk avfyring

Viktig informasjon!

Som mange har fått med seg har DSB hatt ute en høringsuttalelse til ny eksplosivforskrift, der det var foreslått å begrense adgangen til bruk av Simplex til kun å gjelde personer med sertifikat som bergsprenger. DSB har besluttet å ta dette punktet ut av forslaget til ny eksplosivforskrift i denne omgang. DSB ønsker å utrede bruken av steinsprekkingsutstyr nærmere når det gjelder eiere av jord-/skogbrukseiendommer. DSB presiserer at de gir sin innstilling, men at det er Justis- og beredskapsdept. som endelig avgjør innholdet i ny eksplosivforskrift. Inntil videre skal man derfor forholde seg til eksisterende regelverk.


Probst AL-33

Vekt: 41 kg

Steinkutter manuell