KURS


Opplæring er lønnsomt

Kunnskap gir tryggere arbeidsplasser, færre skader på personer og utstyr, økt produktivitet, bedre trivsel på arbeidsplassen samt effektivitet og lønnsomhet.

Sertifisert opplæringsbedrift

Forskriften stiller krav til opplæring, og Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sertifisert sikkerhetsopplæring etter mandat fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Pilotskolen tilbyr sertifiserte kurs i henhold til disse kravene. Dette betyr at du som arbeidsgiver, og/eller kursdeltaker, er sikret at opplæringen er av høy kvalitet.           

Vi utfører følgende kurs:

Kursene kan utføres hos Pilot Utleie, eller hos arbeidsgiver. Kursene kan utføres på dagtid eller kveldstid.


Ta kontakt med kursansvarlig

Leif Jonny Kvenild

Tlf. 97 67 91 37

jonny.kvenild@pilotutleie.no

Per Morten Rinnan

Tlf. 40 49 10 57

per.morten.rinnan@pilotutleie.no