Opplæring er lønnsomt

Kunnskap gir tryggere arbeidsplasser, færre skader på personer og utstyr, økt produktivitet, bedre trivsel på arbeidsplassen samt effektivitet og lønnsomhet.

Sertifisert opplæringsbedrift

Forskriften stiller krav til opplæring, og Samordningsrådet har utarbeidet utfyllende normative bransjekrav for sertifisert sikkerhetsopplæring etter mandat fra Direktoratet for Arbeidstilsynet. Pilotskolen tilbyr sertifiserte kurs i henhold til disse kravene. Dette betyr at du som arbeidsgiver, og/eller kursdeltaker, er sikret at opplæringen er av høy kvalitet.

Vi utfører disse kursene:

Truck                                       T1-T2-T3-T4

Teleskoptruck                        C1-C2

Arbeidsutstyr                        (tidligere §555)

Lift/Personløftere                 A-B-C

Arbeidsvarsling                    Kurs 1 og 2

Varmearbeider

Fallsikring

Stropper/Anhuker

Førstehjelps kurs

40 timers HMS kurs

Stillaskurs 2-5 m

Brukerkurs stillas

Ta kontakt

Ta kontakt med vår kursansvarlige på telefon eller mail. Kursene kan utføres hos Pilot Utleie, eller hos arbeidsgiver. Kursene kan utføres på dagtid eller kveldstid.