Starke Arvid gipsheis

Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss for mer informasjon.

Klikk på skriverikonet for å skrive ut produktarket.

  

Starke Arvid gipsheis

Gipsheis

Vekt: 54 kg

Løftehøyde: 4,95 m 

Lastekapasitet: 100 kg

Lengde: 0,81 m

Bredde: 0,81 m

Høyde: 2,04 m