GK-bygget

Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss for mer informasjon.

Klikk på skriverikonet for å skrive ut produktarket.

  

GK-bygget

Ved dette prosjektet er det benyttet fasadestillas 1,2 m ved bygging av GK rør sitt kontorlokale i Trondheim.