St. Olavs Hospital

Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss for mer informasjon.

Klikk på skriverikonet for å skrive ut produktarket.

  

St. Olavs Hospital

Ved dette prosjektet er det benyttet fasadestillas 1,2 m ved bygging av St. Olav Hospital sin nye avdeling i Trondheim.