Kabelbrygge 45°

Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss for mer informasjon.

Klikk på skriverikonet for å skrive ut produktarket.

  

Kabelbrygge 45 °

Vekt: 5,23 kg

Lengde: 60 cm

Bredde: 54,4 cm

Høyde: 7,5 cm