NTNU Trondheim

Ved dette prosjektet er det benyttet Haki 1,2 m ved rehabilitering av NTNU Trondheim Campus Gløshaugen.


Rullestillas

Instant rullestillas kan benyttes til maling både innendørs og utendørs.