Kabelbrygge 45 °

Vekt: 5,23 kg

Lengde: 60 cm

Bredde: 54,4 cm

Høyde: 7,5 cm