Her finner du monteringsveiledning til fasadestillas 0,7. Les monteringsveiledningen før du bygger stillaset. Dette er for din egen sikkerhet.

Monteringsveiledning-fasadestillas-07-NORSK


Rullestillas

Instant rullestillas kan benyttes til maling både innendørs og utendørs.