Endestykke

Vekt: 8,2 kg

Lengde: 20 cm

Bredde: 60 cm

Høyde: 7,5 cm