Starke Arvid gipsheis

Gipsheis

Vekt: 54 kg

Løftehøyde: 4,95 m 

Lastekapasitet: 100 kg

Lengde: 0,81 m

Bredde: 0,81 m

Høyde: 2,04 m