NTNU Trondheim

Ved dette prosjektet er det benyttet Haki 1,2 m ved rehabilitering av NTNU Trondheim Campus Gløshaugen.