GK-bygget

Ved dette prosjektet er det benyttet fasadestillas 1,2 m ved bygging av GK rør sitt kontorlokale i Trondheim.