Lademoen kirke

Ved dette prosjektet er det benyttet Haki 1,2 m ved rehabilitering av tårn og spir på Lademoen kirke.


St. Olavs Hospital

Ved dette prosjektet er det benyttet fasadestillas 1,2 m ved bygging av St. Olav Hospital sin nye avdeling i Trondheim.

Rullestillas

Instant rullestillas kan benyttes til maling både innendørs og utendørs.


Håndverkerstillas

Snappy håndverkerstillas